1.2. Betrag einer Zahl

1.2. Betrag einer Zahl

Der Betrag einer Zahl gibt an wie weit diese von der Null entfernt ist.

Da die 5 und -5 beide 5 Einheiten von der Null entfernt sind, haben beide den gleichen Betrag, nämlich 5.

Man schreibt
|5| = 5
|-5| = 5

 

1.2. Hejmara hejmarek

Rêjeya hejmarek nîşan dide ka çiqas ji zêrê dûr e.

Ji ber ku 5 û -5 her du 5 yekîneyên ji zero ne dûr in, ew her du jî xwedî eynî heb, 5
Yek dinivîse

|5| = 5
|-5| = 5